Lokalhistorie for Fredrikshald / Halden og slektsforskning . 

(+ noen andre historisk bøker vi har hatt nytte av.)

Som Dere sikkert legger merke til så er det mange svenske bøker, vi som bor her nede har mange aner

over til Sverige. Videre så er det mange Årbøker fra f.eks. STF osv.  det er mye informasjon  om forskjellige 

steder i disse bøkene, det har hjulpet oss mange ganger til å finne riktig sted.

 

 

Se spesielt på vårt nye prosjekt som omhandler det gamle fengselet i Fredrikshald, og gi oss en tilbakemelding

 

BOK OG MIKROFICHE LISTE

 

BOK LISTE

 

Tittel Forfatter År Merknad
100 år for idrett og friluftsliv Roger Prang 1991 Halden skiklubb 1891-1991
800 Halden profiler Edvin Haug 1949  
Af aaret 1905s historie Særtryk af "Aftenposten" 1905 86 sider. 3die opplag.  Unionens Opløsning, en dagbok.
Alla Tider Björn Berg 1978 Kronologisk oversikt over verdenshistorien
Arbeidsfolk forteller. Renhårig Slusk Edvard Bull 1961  
Arbetets Söner Fredrik Ström m. Fl. 1959 Arbetarrörelsens saga i Sverige. 4 bind.
Arbetets Söner Knut Barr 1909 Ett illustrationsverk over den Sv. Arbetarklassen. 700 s.
Barneår i Krig Petter Thomassen 1986 Fra WWII
Berg Herred gjennem 100 år 1837 - 1937 O.Torgersen og J.Uglum 1938  
Beskrivelse over det Smaalehnsche amt Østfold historielag 1985 Nytrykk av bok fra 1745 av Baltzer , Sechmann og Fleischer. 85 s.
Bondeförbundares strid emot Pastor J.R. Hagner Carl Sandén 1931  
Borregard Anne Meidell 1953 Borregard's historie
Breve   1852 Breve mellem Nielsen i Frederikshald og nogle i Trondhjem (kristent)40s.
Bygdspelemän på Dal Tage Heimer 1976 Lokalhistorie fra Nössemarks socken. Hefte II. 40 s. Hefte III 69 s.
Dagbok fra en dødscelle Frank Kiel Jacobsen 1980 Om Sophie Johannesdatter
Dalslands Historier Hjalmar Larsen 1946  
Dalslandsgårdar Gøsta Von Schoultz 1951  
Dalsländska Emigrantbrv Logen Mellerud 644 Vasa orden av Amerika 1963 Emigrantbrev fra 1880 tallet til 1930 tallet. 179 s.
Dalslänsk hembygd 1950   1950 Häfte 1 ( Årg. 1 )
Dalslänsk hembygd 1952   1952 Häfte 1-2
Dalslänsk hembygd 1964   1964 Häfte 1
Dalslänsk hembygd 1977   1977 Häfte 1-2
Dalslänsk hembygd 1978   1978 Häfte 1-2
Damhaugen og omegn     Hefte 8s.
Det Frie Norge Sverre Steen 1957 4 bind
Det stod i amta   2003 Opptrykk fra amta gjennom 143 år.
Det var en gång... Et soldattorp berättar Olof Forser 1992 Om historien til et soldattorp " No. 57 Lunna " i Bohuslän
Diciplinering och konflikt Anders Florén 1987 Den sociala organiseringen av arbetet på Jäders bruk (jern bruk ) 1640-1750
Drapene i Tistedal Kåre Hunstad jr. Og Harald Haave 1993  
E.Sem 1881 - 1956 Egil Tveterås og Knut Yran 1956 75 års jubileet til E.Sem
Edstraktens minnesmärken Arvid Johanson 1951 Hefte 40 s.
Ellefsrød , en gård med tradisjoner Idd og Eningdalen Historielag 1991 Om gården Ellefsrød på Idd.
En beskrivelse over Friderichalds bye….. E. Hoff 1995 Nyopptrykk.
En kjærlighetserklæring til Halden sykehus A.Johanson I B.Ystrøm 2002 50 år. 1952-2002
Et sekel i Halden Frank Kiel Jacobsen 2002 En 100 års kavalkade
Fataburen 1978. Resa i Sverige Nordiska museet 1978 Om det å reise på 1800 tallet. Årbok
Finnskogene i Solør og Vermland Olaf Lindtorp 1943 206 s. + kart. Beretninger og Folkeminne fra Grensebygdene. Finneinnvandring.
Flyktningelos i grenseland. Aase Berger 1998 Loser fra Halden til Grue Finnskogen under andre verdenskrig
Folkemedisin i Østfold før og nu. I. Reichborn Kjennerud 1930 60 s.
Forlovede og viede i Enningdalen 1720-1789 Idd og Enningdalen Historielag 2003 Register
Forlovede og viede i Idd1720-1770 Idd og Enningdalen Historielag 2003 Register
Fra Amerika til Norge O.Øverland / S.Kjærheim 1992 Norske utvandrerbrev 1858-1868 ( bind 2 )
Fra uninon til krig og frigjøring Arvid Johanson 1999 Historien om Halden , Berg og Idd 1900 - 1950
Fra vannkraft til datakraft Ivar Bjørndal 1965 Trekk av Haldens historie i 100 år.
Fra vannsag til atomreaktor Ivar Bjørndal 1998 1868 - 1998.
Frederikshalds Krigshistorie H.P.S.Krag 1893 3die oplag
Frederikshalds Krigshistorie H.P.S.Krag 2003 Nyopptrykk.
Fredrikshald glimt Frank Kiel Jacobsen 1985 Fra den gang oldemor var ung.
Fredrikshald i 250 aar O.Forstrøm 1915 2 bind. ( 2 eksemplarer grå og blå utgave, ikke biblioteksutgave )
Fredrikshalds Kreditbank 1897 - 1987 Roger Prang 1987 90 års jubileet. 122s. + bildesider
Fredrikshalds Meieribolag 1871 - 1946 Olav Torgersen 1946 75 års jubileum
Fredrikshalds Sangforening Lektor Alf Køber 1946 Festskrift til 100 års jubileet ( 2 eks. )
Fredrikshalds Sjømandsforening , 1850-1925 O.Forstrøm 1925 Fredrikshalds Sjømandsforening gjennem 75 aar. Skiplister og historie fra Halden
Fredrikshalds Sparebank gjennem 100 år Harald Bakke 1935 1835-1935. 511 s. + bilder
Fredrikshalds Teater 1838-1988 Vidar Parmer 1988 Hefte 39 s.
Fredrikshalds Turnforening gjennom 100 år Arvid Johansspn 1979  
Fredrikssten og Fredrikshalds borgere O.Forstrøm 1927 Hefte 16s.
Fredriksten Frank Kiel Jacobsen 1988 og 1994 Festning med ærerik historie ( første og annet opplag )
Fredriksten festnings historie R.R.Eriksen 1985 Carl XII's død, enkelte trekk. 58s.
Från hårda år G.O.Rosenquist 1946 Finland 1939 - 1944
Från Ingridguttens och Ola Gottköps marker Hilma Hansson 1955 Sägner och minnen.
Från Kroppefjäll Henrik Gullin 1946 Hefte 40 s.
Från Stigensyllefabrik Roy Johansson 1987 98 s.
Fänrik Ståls Sägner J.L.Runeberg 1882 Innblikk i soldatlivet på 1800 tallet
Färgelanda Roy Johansson 1981 Årsskrift.
Färgelanda Roy Johansson 1979-80 Dalslands folkhögskola 75 år.
Før vi gifter oss. Knut Yran ca.1960 Bok som ble gitt til brudepar av Fredrikshalds Sparebank. Reklame for handelstenden.
Gamle Halden. Avisbilder fra "Gamle kort forteller" ?   Samling med kopier fra Halden arb.blad. Samlet og innbundet. Ca. 250 s.
Gamle Svinesund Mogens Skovborg 2005 Historien om et fergested. 174 s.
Generalens Tapte Ære Tom Aardahl 2007 Roman , 348 s.
Genom Sveriges Bygder Anno 1882 Herman Hofberg 1981 Nyopptrykk.
Genus och producentroll Anders Florén 1995 Kvinnoarbete inom svensk bergshantering på Jäders bruk. 1640-1840
Gesäters kyrka Karl Ingvar Kolsettby 1995 200 års jubileum
Glimt fra Fredrikshalds sjøfartshistorie Arild E. Syvertsen 2007 Praktbok om sjøfartsbyen Fredrikshald. 204 s.
Granit R.Danielsson / S. Norheim 2003 Stenhoggerens historie i grenseland
Grenseland i ufredsår… Arvid Johanson 1985 Halden og distriktet under den andre verdenskrig
Grosch Elisabeth Seip 2001 Mye fra Fredrikshald og arbeidet til Grosch
Gustav Vigeland Hans P. Lødrup 1945  
Guttene fra Høgda Ivar Klevmo 2000 Fra WWII i Halden
Gårder i Berg, Rokke og Asak R.Prang , T. Minge og E. Minge 2007 413 s.
Halden Arbeiderblad 50 år Oddvar Dalastøl 1979  
HaldenBiografier I og II Carl Georg Jacobsen 1973 og 1975 Fortsettelse på 800 Haldenprofiler. I = 244 s. II = 248
Halden Festningen og Byen Riksantikvaren 1963 464 s.
Halden Metodistmenighet 1856-1931   1931 Jubileumshefte til 75 års jubiléet. 38 sider.
Haldenhåndverkere gjennom 350 år L.Opstad / H.Bakke 1951 381 s.
Haldens skotøifabrikk gjennem 50 år Hans Maastad 1942 94 s.
Haldenvassdragets Skogeierforening 1929-1979   1979  
Handbok i släkt och personsforskning Bengt Hildebrandt 1961  
Hans Nilsen Hauge 1804 - 1824 Sverre Norborg 1970 Med håndskrevet slektstre
Heltenes Tid Lars Widding   Om slaget ved Poltava i Russland i 1709
Hembygden Dalsland 1928   1928 Dalslands fornminnes och hembygdsförbund's årbok
Hembygden Dalsland 1940 til 1943   1940 - 1943 Dalslands fornminnes och hembygdsförbund's årbok
Hembygden Dalsland 1948 og 1949   1948 - 1949 Dalslands fornminnes och hembygdsförbund's årbok
Hembygden Dalsland 1952   1952 Dalslands fornminnes och hembygdsförbund's årbok
Hembygden Dalsland 1955   1955 Dalslands fornminnes och hembygdsförbund's årbok
Hembygden Dalsland 1956   1956 Dalslands fornminnes och hembygdsförbund's årbok
Hembygden Dalsland 1960 og 1961   1960 - 1961 Dalslands fornminnes och hembygdsförbund's årbok
Hembygden Dalsland 1963 og 1964   1963 - 1964 Dalslands fornminnes och hembygdsförbund's årbok
Hembygden Dalsland 1966   1966 Dalslands fornminnes och hembygdsförbund's årbok
Hembygden Dalsland fra 1968 til 1998 komplett   1968 - 1998 Dalslands fornminnes och hembygdsförbund's årbok
Hembygden Dalsland Register 1918 - 1978   1978 Dalslands fornminnes och hembygdsförbund's årbok
Herreböe Fajance Fabrique 1759 Lauritz Opstad 1959 Minneutstilling 1959. 107 s.
Historia Christian Wåhlin 1818 Svensk skolebok, omhandler bla. Fredriksten og Karl 12
Historik över Valbo Härads Tingplatser S.A. Hallbäck 1965 78 s.
Historiske glimt fra grenseområdet Elgåfossen B. Ståhl / L. Andersson 2001 Hefte 23 s.
Husmannsplasser i Eningdalen Idd og Enningdalen historielag 1995 232 sider + bilder og kart
Hvalfangere Torbjørn Ødegaard 2002 Hvalfangst i sydishavet og Sør-Afrika 1910-1970
Högsäters Kyrka Torbjörn Edebol 1982 Historik, arkitektur och inventarier
Haakon 7   1947 1872 - 1947 med slektstavle.
I slik en natt Kristian Ottosen 2005 Deportasjon av jøder fra Norge under WWII. Med navneliste, bla Jaffe fra Halden.
Jegerkorpset Akershus Regiment 1995-2002 Johan Lystad 2002  
Kamp og Kroner Svein Sæter 1995 Felleskjøpet 1896 - 1996
Karl XII Frans G. Bengtsson 1949 Fra Altrandstädt til Fredrikshald. 2 bind 600 s.
Karlstads stifts bok 1973-74   1974 Årbok
Karoliner Alf Åberg og Gøte Gøransson 1976 Om karolinerne , uniformer , liv og slag.
Karolinernes dødsmarsj Per Nilsson -Tanner 1968 Armfeldt toget gjennom Trøndelag 1718-1719
Kirker og kirkegods i Berg Ivar Sætrang   Faksemileutgave
Klockare och kyrkovärdar i Håbol Tage Heimer 1981 Hefte 26 s.
Kongebesøket i Fredrikshald 1909 Halden Kommune 1991 Minnehefte ved kongebesøket i 1991. Hefte 27 s.
Kongsvinger Festning Helge Thommasen 2002 En kort historisk innföring
Kort historisk beskribelse over Friderichald Johannes Schröder 1996 Nyopptrykk.
Kriget Norge Russland Iwan T. Aminoff 1906 Följder av olycksåret 1905.
Krigsmän och knektetorp i Håbol Tage Heimer 1978  
Kulturen 1958. 1500 tal   1958 Årbok for Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
Kulturen 1959. Bagateller   1959 Årbok for Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
Kulturen 1963. Bod och bostad   1963 Årbok for Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
Kulturen 1965. Over gränserna   1965 Årbok for Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
Kulturen 1966. Silver och fajans   1966 Årbok for Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
Kulturen 1967. Möbler   1967 Årbok for Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
Kulturen 1968. Möbler och keramik   1968 Årbok for Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
Kulturen 1969. Metallarbeten   1969 Årbok for Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
Kulturen 1979. Mera 1800 tal   1979 Årbok for Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
Kulturen 1981. Brukat och glömt   1981 Årbok for Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
Kulturen 1982. 100 år   1982 Årbok for Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
Kulturen Rundt   1977 Om bygninger , klær og det å leve på 17 - 1800 tallet
Kvinnominnen från Dalsland. Arb och liv 1900-45 Ritwa Herjulfsdotter   Årgång 1
Kvinnominnen från Dalsland. Att vara piga Ritwa Herjulfsdotter 1992  
Kvinnominnen från Dalsland. Kring Julen Ritwa Herjulfsdotter 1991  
Kvinnominnen från Dalsland. Kvinnor i vården Ritwa Herjulfsdotter    
Kyrka och Präst Helge Jarkman 1975-76 Omhandler Rölanda, Gesäter och Töftedal på Dal. Hefte I 22s. Hefte II 36s.
Lokalhistorisk veiviser for Halden og Aremark Frank Kiel Jacobsen 1992  
Marstrand Claes Krantz 1952 Lokalhistorie for Marstrand
Med is og plank i Nordsjøen Gøte Gøthesen   Om Norsk skipsfart gjennom tidene.
Minnesalbum från en skogsbygd på Dal Hanna Karlsson 1981  
Minnesmerker i Halden og på Fredriksten Erling Børke 1981 159 s.
Nils Månsån Mandelgren Bengt Jacobsson 1983 Mandelgren reiste på 1870 tallet rundt i Sverige og tegnet av hus, torp og alt innventar
Norge i Krise Harald Skjønsberg 2003 Omhandler de harde 30 årene.
Norge rundt med bestefar Sverre Hasle 1947 Bind II. Østlandet
Norges Grunnlov i 175 år Mykland , Opsahl , Hansen 1989  
Norsk fyrstikkindustri før år 1900 Olav Wetting 1968 276 s. Omhandler alle Norske fyrstikkfabr. bla 2 fra Fredrikshald
Norsk  skotøy industri i 50 år   1951 Halden er rikt representert.
Norske Herredags - Dombøger E. A. Thomle 1893-1903 6 dombøker for årene 1578 - 1604
Program: Haldensøylens avdukning   1965 Program folder
Raport fra nr. 24 Lars Sønstedy 1996 Fra WWII i Norge
Resta stenar, varp och kummel Tage Heimer och Arvid Johansson 1978 Bautastener og minnestötter i grensetraktene, fra både Enningdalen og Fredriksten
Rosensverdslektens forfedre Bent og Vidar Billing Hansen 1990  
Rænsliden stugorna och dess folk Hanna Karlsson 1977 Fra Dalsland
Sanitetstjenesten på Fredriksten Festning Olav Risøen Nagel 1997 Omhandler 1645 - 1814
Saugbrugs Nummer 51- Juni 1958   1958 Firmablad til ansatte (?) Mye personopplysninger og dødsfall
Saugbrugsforeningen   1968 Årsberettning og regnskap
Saugbrugsforeningen 125 år.   1984 1859 - 1984. 69 s.
Saugbrugsforeningen 1859 - 1934 H.P.Norløff 1935 Med trekk fra den sagbrukerkorporasjonen gjennem 300 år.
Ship's suplies register 1962 P.Pettersen  og T.B. Hansen 1962 511 s. Liste over alle leverandører ved havner i bla. Norge , bla Halden.
Skandinavisk historisk magasin nr. 8   1995 Omhandler Fredriksten festning og slekten Rosensverd
Skogen i Halden   1996 Hefte 32.s + kart
Skogfinner og Finnskoger. Trygve Christensen 2002 200s. Vandringen vestover på 15 & 1600 tallet. Finneinvandring.
Slægten Segelcke C. Segelcke 1928 Personalhistoriske og genealogiske opplysninger
Smaalenenes Amt 1814 - 1914 A.Th. Kjær 1915 543 sider
Smålenene - Nordens Sveits Sven G. Eliasen 2002 47 sider. Historie fra Smålenene.
STF 1923 til 1925 Svenska Turistföreningen 1923 - 1925 Årbok
STF 1930 Svenska Turistföreningen 1930 Årbok
STF 1936 Svenska Turistföreningen 1936 Årbok
STF 1941 Svenska Turistföreningen 1941 Årbok
STF 1982 Gästrikland Svenska Turistföreningen 1982 Årbok
STF 1984 Medelpad Svenska Turistföreningen 1984 Årbok
STF 1985 Värmland Svenska Turistföreningen 1985 Årbok
STF 1987 Levande træ Svenska Turistföreningen 1987 Årbok
STF 1989 Mest om Järn Svenska Turistföreningen 1989 Årbok
Sverige i Färg och bild E.Wrangel og A.Gierow 1936 Om de forskjellige Län i Sverige
Sverige under 1800 talet Carl Eric Ohlèn 1972 Gamle trykk fra hele sverige. 246 s.
Sveriges privata företagare Svensk Hembygd 1940 Värmland och Dalsland. 645 s. Mange bilder.
Svenska skyttar Carl . G . Swanström 1944 Skaraborg,Värmland,Västgötadals skytterförbund.Over 7000 navn, de fleste med bilder. 1135 s.
Svinesund R.Danielsson og Arvid Johanson 1996 185 s. Brua , grensefolket og historien.
Sydvästra Sverige Svenska Turistföreningen 1943 Resehandbok. (Fint for å finne frem til plasser i Bohuslän,Dalsland med gamle navn.)
Sævvækællær og Spinnejenter Frank Kiel Jacobsen 1989 Tistedalen fra villmark til industri. 279 s.
Sörmlandsbygden 1972 til 1981 Södermanlands hembygd 1973 - 1981 Årbok
Sörmlandsbygden 1983   1983 Årbok
Så vant vi vår rett E. Ancher Hanssen 1947 Frihetskampen1940-45. En bildehistorikk.
Taterne Thor Gotaas 2000 Livskampen og eventyret
Till hembygden Strägnäs stift 1909 - 1910   1909 Årbok
Till hembygden Strägnäs stift 1914- 1915   1914 Årbok
Tistedalen , fra istid til sag og møllebruk Stein Andersen , Halden arb.blad 2004  
Tistedals erindringer Oddvar Rakeng 1993  
Torp och Backstugor i Högsäters socken, Dalsland Ulf Ragnesten 1987 Betegnelse over boplasser. 375 s.
Tre generationer på sju hav   1965 Om Broströms Koncern 1865 - 1965
Trysil boka 2. Garder og slekter Eyvind Lillevold 1946  
Tune 1537 - 1800 Sven G. Eliassen, Tune kommune 1978 322 s.
Tune 1800 - 1930 Sven G. Eliassen, Tune kommune 1983 445 s.
Tur / Retur Halden Div. forfattere. ASK forlag 1993 Oppvekstminner fra 40 til 60 tallet. 215 s.
Underholdende tildragelser af Norges Historie P.A.Munch 1847 206 s. Norgeshistorie bla fra krigen 1716 - 1720
Vakten ved Vinger- Kongsvinger Festning 1682-1807 Per Erik Rastad 1992 Kongsvinger festnings historie
Valbodalen i ord och bild Oscar Hedlund 1983 Valbryr,Torp,Färgelanda,Ödeborg,Högsäter,Järbo,Rännelanda,Lerdal og Råggärd.
Varden lyser på Malmberget Lars.M.Fjellstad 1975 Krigen i Eidskog i 1808 og 1814
Veien mot 1905 Frank Kiel Jacobsen 2004 Fra Eda skanse til Fredriksten
Vor gamle bondekultur K.Visted ca.1910  
Värmland förr och nu.   1964 Årbok
Ända från Vendelkråka " en nordisk kronologi" Alf Henrikson 1985 Nordisk historie fra 800 - 1990. Bla Fredrikshald er nevnt.
Östergötland hembygdsbok   1982 Årbok
Aarbog for Norges Handelsmarine 1906 Sjøfartskontoret 1907 Register over alle skip registrert i Norge i 1906
Åsnebyn på Dal   1993 Lokalhistorie fra Mellerud, Sverige.

 

 

MIKROFICHE LISTE

 

Sogn År fra - til Type Info Land
Arboga Landforsamling. Västmanland 1837-1861 Fødte 3 kort Sverige
Arboga Landforsamling. Västmanland 1752-1766 Husförhör 5 kort Sverige
Arboga Landforsamling. Västmanland 1768-1774 Husförhör 5 kort Sverige
Arboga Landforsamling. Västmanland 1775-1784 Husförhör 5 kort Sverige
Arboga Landforsamling. Västmanland 1786-1795 Husförhör 5 kort Sverige
Arboga Landforsamling. Västmanland 1795-1804 Husförhör 5 kort Sverige
Arboga Landforsamling. Västmanland 1805-1814 Husförhör 7 kort Sverige
Arboga Landforsamling. Västmanland 1814-1824 Husförhör 7 kort Sverige
Arboga Landforsamling. Västmanland 1825-1835 Husförhör 8 kort Sverige
Arboga Landforsamling. Västmanland 1835-1845 Husförhör 8 kort Sverige
Julita. Sörmland 1846-1856 Husförhör 10 kort Sverige
Lerdal. Västra Götalands Län. Dalsland 1726-1729 Husförhör 2 kort Sverige
Lerdal. Västra Götalands Län. Dalsland 1746-1753 Husförhör 2 kort Sverige
Lerdal. Västra Götalands Län. Dalsland 1753-1758 Husförhör 2 kort Sverige
Lerdal. Västra Götalands Län. Dalsland 1758-1763 Husförhör 2 kort Sverige
Lerdal. Västra Götalands Län. Dalsland 1769-1773 Husförhör 2 kort Sverige
Lerdal. Västra Götalands Län. Dalsland 1774-1784 Husförhör 3 kort Sverige

 

 

Lokalhistoriske dokumenter fra fengselet i Fredrikshald

Tilbake til hovedsiden

 

Send oss epost : fredrikshald@latestdot.nu