Båter og Skip registrert eller hjemmehørende i Fredrikshald

* Hjemmehørende i Fredrikshald dette år.

** Alder på Skip i 1906

Opplysninger er hentet fra "Forstrøm:Fr.Hald 250 aar" " Aarbog for Norges Handelsmarine" "Hoff: Beskrifelse af Fredrikshald by" "Engebretsen : Fredrikstadskuter på de syv Hav" "For fulle seil" " Sailing ships" " Ship types and description"  , " G.borg sjøfartsmuseum "  "800 Haldenprofiler" av Edvin Haug og "Fredrikshalds Sjømandsforening" av O. Forstrøm.

HAMBURG HAFEN i 1904

 

Mye av den informasjonen på denne siden er hentet fra "Aarbog for Norges Handelsmarine 1906". Her har vi statistikk for alle sjøfartsbyer i Norge.

Er det noen som trenger oppslag i denne boken så send oss en mail.

I denne boken er det også Havarirapporter , Forlisrapporter og Liste over omkomne mandskaper og passagerer. 

Litt statistikk fra sjøfartsåret 1906.

Paamønstrede 1906 for Fredrikshald.

Officerer 100.    Dæksfolk 467.    Maskinister 13.    Andre maskinfolk 26.    Kokker og stuerter 92.     I alt 698, 

deraf Nordmænd 601.   Svensker 79.    Dansker 10.    Andre hvide 8.    Andre racer  0.    Under 18 aar 174.    Gjen.alder for de øvrige 27 aar.

 

Afmønstrede 1906 i Fredrikshald.

Officerer 82.    Dæksfolk 326.    Maskinister 10.    Andre maskinfolk 25.    Kokker og stuerter 79.     I alt 522,

deraf Nordmænd 449.   Svensker 56.    Dansker 8.    Andre hvide 9.    Andre racer  0.    Under 18 aar 109.    Gjen.alder for de øvrige 27 aar.

 

I 1676 var Fredrikshalds handelsflåte på 10 skip.

I 1685 var Fredrikshalds handelsflåte på 22 skip.

I 1729 var Fredrikshalds handelsflåte på  7 skip.

I 1745 var Fredrikshalds handelsflåte på 18 skip. 

I 1767 var Fredrikshalds handelsflåte på 13 skip.

I 1790 var Fredrikshalds handelsflåte på 32 skip.

I 1796 var Fredrikshalds handelsflåte på 40 skip.

I 1804-06 var Fredrikshalds handelsflåte på 53 skip.

I 1812 var Fredrikshalds handelsflåte på 50 skip.

I 1818 var Fredrikshalds handelsflåte på 30 skip.

I 1835 var Fredrikshalds handelsflåte på 62 skip. 344 mands besætning.

I 1851 var Fredrikshalds handelsflåte på 84 skip. 520 mands besætning.

I 1855 var Fredrikshalds handelsflåte på 99 skip. 613 mands besætning.

Ca 1890 var Fredrikshalds handelsflåte på ca. 100 skip. Over 700 mands besætning. Årsaken var større skip.

 

          Hittil registrert 252 skip         

Uthevet skrift i listen har ekstern link for mer informasjon.

Navn Bygge År Eier Type Div. Informasjon Data
1729* Christian Friis Eilschow Hukkert Bygd i Fredrikshald 11 læster
1729* Hans Colbjørnsen Jagt Bygd i Fredrikshald 3 læster
Active 1841 A.Framley + Bark Hjemmehørende i Fredrikshald 1854. Bygget i Frankrike 165 læster
Ada 1873 T.Lund Bark Fører i 1901 var B.Eriksen. Sank i Nord Atlanteren 1901 950 Reg.t
Adelheid 1851 D. Voight Bark Fører H.Hansen.I Fredrikshald fra 1865 - ( ca 1870 ) 130 Læster
Adieu 1864 Joh.Spørck m.fl. Bark I Fr.hald fra 1889 - 1905 da den ble avrigget til lekter Tidligere navn var West Wind 272 Reg.t
Albertine 1876* C.Gluckstad , A.Schytte & C.Moestue Bark Styrmann i 1876 var Hans Nicolai Anonsen., 544 Reg.t.
Albertine 1855* J.A.Andersen og D.Voigt Brigg Fører i 1855 var H.M.Syvertsen 83 læster
Albion 1872 Bark Bygget i Fredrikshald. Ikke hjemehørende her.
Alexander 1857 Næss Brigg Styrmann var bla. Kristian Edvard Hagelund. Grundstøtte i 1895 200 Reg.t.
Alfheim (to med dette navn ) 1876* N.Ellefsen Bark  Styrmann fra 1876-1890 var Nikolai Berthold Ellefsen 198 Reg.t.
Alfred Lorentz Lehnert Lorentzen Kallenavn på dette skipet var "Klubben"
Alhambra 1877 N.Berg + Bark I Fredrikshald fra 1877 - 1890. Fører bla. Berg. 470 Reg.t.
Alma Styrmann fra 1858-1860 var Ferdinand Richard Marinius Pedersen
Amalie ( Amelie ) 1876* T.M.Wiel Brigg   307 Reg.t.
Amasone 1858 Carl Unger Bark I Fr.hald fra 1868. Forsvant sporløst i mai 1882, skuta var da videresolgt til Hans Gutzeit. 300 Reg.t
Amitie 1784 Nils Anker & co   Bygd i Fredrikshald. 41 læster
Amity 1786 Nils Anker & co    Bygd i Fredrikshald  132 læster
Amy Skonnert Styrmann bla. Jacob Jacobsen ca. 1891-1893
Anda Carl og Oscar Molthe Skonnert
Andrea
Andreas 1758 N.Anker og co 111 Læster.
Angerona 1874 A.Hannestad Bark Jern  / Stål båt. 1250 Reg.t.
Anna 1855* A.Faye , C.O.Lund m.fl. Bark Fører i 1855 var L.P.Grenager 108 læster
Anna 1857 Carl Unger og Hans Molvig Bark Innkjøpt i 1869 , tidligere navn var Manners sutton 562 Reg.t
Anna Cathrine 1729* Carsten Tank Brigantine 18 læster
Anna Catharina 1783 Trules Wiel     49 læster
Anna Colbjørnsen 1876* S.M & S.Berg Skonnert   272 Reg.t.
Anna Elisabeth 1781 Truels Wiel   Bygd i Fredrikshald. 46 læster 
Anne Helena 1755 Madame Herføll     35 læster 
Anne Marie 1855* P.Borgen m.fl. Brigg Fører i 1855 var P.Borgen 93 læster
Apoline 1846 M.Andersen & L.Pedersen Bark Solgt til Fr.stad i 1886 på tvangsauktion for 3150,- 307 Reg.t.
Ara 1869 G.Lorang Brigg Bygd på Loranges værft i Fredrikshald. I Fredrikshald fra 1869 - 1886 307 Reg.t.
Ares C.Moestue Skipper var M.Mathiesen 62 læster
Artur 1856 E.Shurke Bark C.A.Pedersen var skipsfører fra 1873-1875 242 Reg.t.
Aster 1869 A/S Wilh. Suhrke Bark I 1906 var det Skipper O. Dahl. Reg. nr. HGSM 2198 415 Reg.t
Aster 1876* Carl Dahl m.fl. Bark   396 Reg.t.
Audhild 1876* N.Anker m.fl. Bark  Forliste i 1880 ( September ? ) 722 Reg.t.
August 1876* J.A.Torpp Bark   404 Reg.t.
Augusta 1853 Wiel og Stang Brigg I Fredrikshald fra 1872 - 1880 (?)
Aurora 1804 A.Faye og N.Berg Brigg Fører i 1855 var N.Berg.  Eiere i 1876 var A.Sahlberg m.fl. I Fredrikshald fra 1815-1890 179 Reg.t.
Barbara 1855* A.Hjorth og Hans Lorang. Galeas Fører i 1855 var Asser  Hjorth 45 læster
Barbara 17?? Truels Wiel     38 læster 
Betty 1876* Chr.Stang, C.Elster, D.A og N.A.Stang  Brigg Fører i 1855 var C.W.Elster. Eiere i 1855 var Niels Jacob Nielsen m.fl. 221 Reg.t.
Birgitha Maria 1760 Truels Wiel     72 læster 
Bordeaux Paket 1855* J.A.Andersen og I.Soelberg Brigg Fører i 1855 var Iver Soelberg 99 læster
Borghild 1876 Gottfred Rach Bark Skipper O.E.Eriksen , Fredrikshald. Reg.nr. " HBPD2443 " i 1906 777 Reg.t.
Botvid 1876* P.Anker m.fl. Bark   579 Reg.t
Brødrene 1855* Fam. Stang ( C,N,O og F ) Brigg Fører i 1855 var Fredrik Stang 120 læster
Carola 1861   Bark I Fredrikshald før 1891 da den ble solgt til Fr.Stad Tidligere het den Fides da den var Tysk eid. 304 Reg.t.
Celeritas 1846 T.M.Wiel & H.Stang.. I 1855 var eier Mads Wiels Enke. Bark Solgt til Fr.stad i 1886 for 12000,- Fører i 1855 var H.Stang 248 Reg.t.
Ceres 1855* Henrik Lorange og J. Amundsen Brigg Fører i 1855 var Johs. Amundsen 114 læster
Ceres 1855* C.Moestue, A.Faye & co m.fl. Skonnert Fører i 1855 var C.Mostue 138 Reg.t.
Cimba 1878 IKKE REGISTRERT I FR.HALD Bark   1132 Reg.t.
Columbus 1844 Nils & Chr. Anker.Eierei 1855 var C.Mammen og Brenne Bark Hjemmehørende i Fredrikshald fra 1844-82.Fører i 1855 var J.C.Brenne 231 Reg.t.
Comersed ' Arniens 1845/ 76* Hans Tambs Brigg I 1906 var det R.Stang som var eier og O.E.Grenager som var kaptein. Reg nr. var da HBCG 2298.Muligens Norges eldtste skute, ble kondemnert etter havari i 1917. 72 år 177 Reg.t.
Concordia 1855* Th, Ole, N & T. Stang Brigg   217 Reg.t.
Concordia 1787 Truls Wiel     88 læster 
Concordia 1890 Nils A. Stang Bark Reg.nr." KCTJ4020 " i 1906 1308 Reg.t
Constantia 1777 Nils Anker & co   Bestykket med 9 stk kanoner. Gikk på fart med råsukker til Vestindien 87 læster 
Constantia 1827 Niels Jac. Nielsen og A.M.Wiel Brigg Hørte hjemme i Fredrikshald før 1855. Fører i 1855 var Niels Jacob Nielsen 225 Reg.t.
Coquimbo 1854 M.Berg Bark   450 Reg.t
Dagny 1876* Ole & A.Baastad m.fl Bark   409 Reg.t.
Dan 1876* H.Dahl Brigg   186 Reg.t.
David Faye ca 1842 Henr. Lorange og C.W. Knudsen Bark Fører i 1855 var C.W.Knudsen. Bygd her i Fredrikshald på Sauøen av H.Lorrange 120 læster
De Endragt 1729* Carsten Tank Skib 53 læster
De junge Bernhardus 1762 Andr. Poulsen  Hukkert Galeas 91 fot lang, 21 fot bred,dybde inkl.vaterbord 12fot 6 tommer dyp. Bygd i Amsterdam. 56 læster 
De sex søskende 1780 Chr. Mamen     58 læster
De tvende Brødre 1777 Dan. Breche     16 læster 
De Tuillinger 1676* Skipper Erich Knutzen. Bygd på Fasson her i landet.
Delphin 1855* Adam Baastad Brigg Arnt Baastad 63 læster
Delphin 1855* Henrik Lorange og C.Lidemark Brigg Fører i 1855 var C.Lidemark 69 læster
Den Norske Bjørn 1703 Hans Colbjørnsen Skib Skipet er bygd her i Fredrikshald. 97 læster
Den Oppegaaende sol 1780 Madame Stang     99 læster
Die Frau Lauretha 1778 Just Woldberg     28 læster
Die Sonne 1855* A.Faye og co. og C.Mostue Skonnert Fører i 1855 var M.Mathiesen 57 læster
Dione 1881   Bark   785 Reg.t
Don Juan       Strandet på Jyllands vestkyst i desember 1893  
Dronning Sophie 1873 FR.Gjersøe Bark Skipper Ths. Olsen , Fredrikshald. Reg.nr. " JNTV2845 " i 1906 756 Reg.t.
Duen 1876* E.Sørensen Bark   399 Reg.t.
E.F.Thompson 1876* N.L.Johannesen Skonnert/Brigg   234 Reg.t.
Efeu 1889 E.Syvertsen og Saugbrugs Skonnert Solgt til Danmark i 1933. En av de siste seilskutene i Norge i komersiell fart.
Elisabeth Sophia 1784 Truls Wiel    Bygd i Fredrikshald. 104 læster
Emanuel 1876* A , C.E.Baastad & C.Sinding Brigg   293 Reg.t.
Emanuel 1876* A.Sørensen Brigg   184 Reg.t.
Enigheden 1793 Ole Gløgersen     61 læster
Esmeralda 1863 Bla. A.Syversen.  Bark Fører var fra 1889 til 1892 Haldor Bernhard Harridslef. Gikk på China fart. 305 brt
Expedit 1855* H.M.Hansen m.fl. Brigg Fører i 1855 var H.M.Hansen 66 læster
Fanny 1838 Carl Unger , Hans Molvig , J.Alexandersen , J.N.Jacobsen Brigg I Fr.hald fra ca. 1860 til 1887 i flere perioder 107 Reg.t
Finn 1876* T.M Wiel & Ths. Stang Bark   425 Reg.t.
Finn 1876* O.Hagemann m.fl. Brigg   261 Reg.t.
Fix 1876* T.H & H.P.Pettersen Bark   238 Reg.t.
Flink 1871 A/S Adolf Syversen, Bark Skipper i 1906 I.N.Johannesen. Reg. nr. "HBLP 2206 267 Reg.t.
Fortuna 1767 Joh. Feght     35 læster 
Fortuna 17?? Carsten Tank     28 læster 
Fortuna 1785 Lars Larsen     13 læster 
Fosnæs 1876* Josef, Johan & August Lorange Bark Fører i 1855 var R.Rynning. Eiere i 1855 var O.Peltz m.fl. 291 Reg.t.
France 1868 A/S Nils. A. Stang jnr. Bark Skipper i 1906 J.Olsen . Reg.nr. "JBNP 2463" 466 Reg.t.
Franziska 1881 A/S J.M.Johannesen Bark Skipper J.M.Bjørnvall , Hvaler. Trelast.. Forliste utenfor Hankø 1913, alle ombord omkom. 806 Reg.t
Freden 1856 Jørgen Breder m.fl. Bark   449 Reg.t
Fredrikshald 1876* Johan ,Andreas & Fredrik Stang Bark   607 Reg.t.
Fredrikssten 1855* T.M.Wiel Brigg Fører i 1855 var W.Lyche 95 læster
Freia 1855* A.S.Aschoug Skonnert   175 Reg.t.
Fri 1876* Ths.Stang & co Bark   460 Reg.t.
Friderichalds Vaaben ca. 1700* Fogd Bartholomæus Riis Skib Utleid til Otto Von Cappelen & Søren Lemmerich fra Bragernes,  for 2000 Hollandske guld pr. reise
Fremad 1870 A/S Føreren Skonnert A.Andersen , Hvaler. Reg. nr. i 1906 "HPDS 1536" 109 Reg.t.
Frisk 1876* Prokulator Lyche m.fl. Bark   619 Reg.t.
G.P. Harbitz 1876 W.Suhrke Bark Skipper R.Lorange , Fredrikshald. Reg.nr. "HMBR1867 " i 1906 673 Reg.t.
Georg 1760 Nils Anker & co     62 læster 
Glommen 1855* Fru A.Anker og O.Peltz Bark Fører i 1855 var O.Gullichsen. Eiere i 1876 var A.Olsen m.fl. 310 Reg.t.
Gunhild Sophia 1750 Svend Svendsen     21 læster 
Gustav 1855* T.M.Wiel m. fl Bark Fører i 1855 var E.Sørensen 225 læster
Haabet 1876* P.Anker & L.Lorentsens enke Brigg   326 Reg.t.
Haabet 1756 Jens Westergaard     40 læster 
Halden 1876* T.M & A.M.Wiel Fregatt   1021 Reg.t.
Handy 1884 A/S Wilh. Suhrke Skonnert Reg.nr. "HBKP 2148 " i 1906 280 Reg.t.
Harmoni 1855* G.Fagelund m.fl. Brigg Fører i 1855 var T.Christiansen 93 læster
Hans Gude 1862 A/S Carl Dahl Brigg Skipper i 1906 J.N.Dahl , Sponviken, Reg.nr "JBGQ 2229" 302 Reg.t.
Hazard 1855* H.Tambs. Skonnert Fører i 1855 var H.Tambs 57 læster
Hebe 1855* M.Hopp. m.fl. Skonnert Fører i 1855 var P.A.Grenager 37 læster.
Hedvig 1853 Hans & Lorenz Berg Bark   501 Reg.t
Helene 1858 Carl Unger & Hans Molvig Bark/skonnert Eier i 1906 A/S A.G.Olsen, skipper var R.Andreassen Fr.hald. Reg.nr. "HCDN 1186" 302 Reg.t
Hercules 1855* Otter Boberg m.fl Skonnert Fører i 1855 var L.Berg 80 læster
Herkules 1876* P.A & L.P Grenager Brigg   173 Reg.t.
Hermes 1876* Carl Dahl m.fl. Brigg   141 Reg.t.
Hoppet 1855* N.Mossevig m.fl. Skonnert Fører i 1855 var Niels Mossevig 41 læster
Hvide Ørn 1876* T.M & A.M Wiel Bark   561 Reg.t.
Ida 1876* F.Selmer & M.lorentsen Bark   592 Reg.t.
Ino 1876* H.A.Larsen & L.Pedersen m.fl. Bark   284 Reg.t.
Jacob & Johan 1750 Olaus Feght      19 læster
James 1782 Nils Anker & co      52 læster
Johannes 1781 Truls Wiel      155 læster
Josephine 1870 Patriark Carl Dahl Skonnertbrigg Reg.nr "HBNR 2644" i 1906. Skipper da var J.B.Pettersen fra Hvaler 193 Reg.t.
Juliette 1861 A/S R.Stang Skonnert Reg.nr "HBNS 2254" i 1906. Skipper da var Th.Ahlqvist fra Fr.hald. Forliste ca. 1912-13 121 Reg.t.
Karen 1782 Jens Westergaard   Bygd i Fredrikshald.  44 læster
Kong Carl Johan 1855* P.Anker m.fl. Bigg Fører var i 1855 Hans Jonassen 84 læster
Kronprinds Oskar 1839   Bark I Fredrikshald fra 1870-72 da den forliste ved Havstensund 6 Nov.1872 omkom 3 mann. 112 Reg.t.
Kvik 1876* Ths.Stang & co Bark   416 Reg.t.
Lärkan 1875   Skonnert   222 Reg.t
Laura 1815 1855 var T.Stang og O.C.Andersen Brigg I Fr.hald fra ??-1866 , forliste i 1872 ved Helgoland.Fører i 1855 Bertel Ellefsen 85 læster
Laura 1876* F.L.Foght m.fl Bark   330 Reg.t.
Leif 1880 A/S Ludv. Larsen Skonnert Reg.nr. "HBDT 201 " i 1906 487 Reg.t.
Let 1867 Ths.Stang & co Skonnert Bygd i sarpsborg, solgt til Fr.stad for 2500,- 119 Reg.t.
Livlig 1876* Carl Dahl m.fl. Bark   245 Reg.t.
Louis De Geer 1876* T.I.Lyche m.fl. Eiere i 1855 var C.W.Hansen m.fl. Brigg Fører i 1855 var C.W.Hansen 264 Reg.t.
Lovisa 1764 Madame Ørdahl      20 læster
Mads det gode Haab 1784 Truls Wiel      153 læster
Mads Wiel 1836 Fru Stang & Mads Wiels enke Brigg Hjemmehørende i Fredrikshald fra 1836-83. Fører i 1855 var Baltzer Eckstein. 193 Reg.t.
Magdalena 1777 Nils Anker & co      87 læster
Margaretha 1869 Nils Stang.jr Fullrigger   1350 Reg.t
Maria Barbara 1855* P.Anker , L.Lorenzen m.fl. Koff Fører i 1855 var T.Aanonsen 47 læster
Maria & Fanny 1855* C.Ullitz m. fl. Brigg Fører i 1855 var C.Ullitz 96 læster
Marie 1867 A/S A.G.Olsen Skonnert Reg.nr "HPDN 1566" i 1906. Skipper da var Fr.Dahl fra Fr.hald. 216 Reg.t.
Marie Albertine 1847 Brigg kapt. H.M.Syversen 69 læster
Marie Louise 1876* H.Tambs Skonnert Forliste ca. 1912-13 158 Reg.t.
Mars 1881 A/S Føreren Galeas Fører og eier Ole Olsen. Fredrikshald.  Reg.nr. " JRVS 1304" i 1906 105 Reg.t.
Martha 1782 Carsten Tank      99 læster
Melbourne 1876* C.Johannesen m.fl Bark   379 Reg.t.
Minerva 1855* A.M.Wiel og T.Stang Bark Fører i 1855 var August Anonsen 175 læster
Minerva 1876* J.Funnemark m.fl. Skonnert I Fredrikshald fra 1872-1886 141 Reg.t.
Monitor 1876* J.Wilse ,C.Dahl m.fl Brigg   241 Reg.t.
Nellie Mody 1873 J.A.Johannesen Bark Reg.nr. "HBDL2992" i 1906 724 Reg.t.
Neptun 1876* Th. Stang & T. Aschoug Brigg Fører i 1855 var Amandus Fernley. Eiere i 1855 var A.Fernley m.fl. 272 Reg.t.
Neptunus 1848 P.Anker , Amund & Jens Amundsen Brigg Solgt til Fr.stad i havarert stand i 1886 for 8000,- , sank i Nordsjøen 20.okt. 1886. Fører i 1855 var L.Lorentzen sen. 377 Reg.t.
Neptunus 1770 Mathias Bodum     100 læster
Neram 1855* P.Buvig Skonnert Fører i 1855 var P.Buvig 20 læster
Nor 1879 Ludvig Larsen Bark Reg.nr. " JDMP581 " i 1906 587 Reg.t.
Nora 1876* T , M.Wiel & Fr.Stang Bark   481 Reg.t.
Nordstjernen 1786 Carsten Tank      52 læster
Nordstjernen 1876* C.A.Olsen m.fl. Brigg   281 Reg.t.
Nymph 1866 A/S M.Hannestad Bark Reg.nr "HMBT 1492" i 1906. Skipper da var O.A.Hansen fra Fr.hald. 434 Reg.t.
Oceola 1869 A/S Joh. Spørck Skonnertskib Reg.nr "HDQV 2846" i 1906. Skipper da var P.Olsen fra Hvaler 230 Reg.t.
Odin 1862 Adolf Syversen Bark Skipper P.A.Herføll, Fredrikshald.Reg nr. i 1906 HJCG1094. Solgt til Fr.stad i 1916 ,omdøpt til Elbjørg 523 Reg.t.
Odin 1847 Edv. Andersen Skonnert Til Fredrikshald i 1875 58 Reg.t.
Olaf 1876* C.Sinding Brigg   242 Reg.t.
Olaf 1876* P.Anonsen Skonnert   110 Reg.t.
Olaf Kyrre 1855* H.Eriksen & G.Jørrestad Brigg Fører i 1855 var Petter Anonsen 207 Reg.t.
Olaus 1876* I.A.Torpp & E.Suhrke Bark   233 Reg.t.
Olga 1866 P.Anker Brigg I Fr.hald fra 1867-86, solgt til Fr.stad for 6500,- 221 Reg.t.
Orient 1834 A & C.E Baastad Brigg Fører i 1855 var C.E.Baastad. Solgt til Fr.stad i 1883 148 Reg.t.
Oslo 1876* T & M.Wiel Bark   355 Reg.t.
Palmetræet 1782 Nils Anker & co      45 læster
Pan 1876* Voldmester Thoresen m.fl. Brigg   190 Reg.t.
Peter Anker 1855* P.Anker m.fl. Skonnert L.R.Hamilton 52 læster
Petrine 1876* O.Danielsen Skonnert   34 Reg.t.
Phøenix 1855* H.Lorange og Jens Amundsen Bark Fører i 1855 var Jens Amundsen 176 læster
Phønix 1863 A/S Edv. Syvertsen Skonnert Reg.nr "HRJN 1328" i 1906. Skipper da var F.J.Christiansen 138 Reg.t.
Plimsoll 1876 Hans & Georg Lorange Brigg   223 Reg.t.
Plutus 1849 E , T.Christiansen m.fl. Bark I Fr.hald fra 1856-ca. 1875/80 378 Reg.t.
Polly 1891 A.Baastad & C.Frølich m. fl. Bark/skonnert Het før Skovland. I Fr.hald fra 1906 eier var da M.A.Martinsen, Asak. Strandet ved Melbourne i aug.1908 320 Reg.t.
Porsgrund 18??  I 1855 A.M.Wiel og Kreutz Bark I Fr.hald fra 1854-61 ble da overført til Fr.stad. Skipet var Norsk bygd , forliste på 1860 tallet. Fører i 1855 var C.F.Kreutz 176 læster
Primula 1865   Skonnert   257 Reg.t
Prins Oskar 1860 Chr.Moestue m.fl Bark I 1906, med reg.nr "HGJP 2849" Eier A/S Joh. Spørck. 662 Reg.t.
Prins Oskar Fredrik 1876* Carl Dahl , P. Lobes m.fl Bark   227 Reg.t.
Punctum 1877 A.Rød ( Hvaler ) Skonnert   239 Reg.t
Rap 1872 S.Andersen , Hvaler Galeas Reg.nr. i 1906 "HMWR 2915" 65 Reg.t.
Rap 1876* J.Funnemark & Chr. Mamen Skonnert   118 Reg.t.
Rapid 1878 A/S J.M.Johannessen Brigg Reg.nr. " HSNL 1187 " i 1906. 213 Reg.t.
Rapid 1853 Carl Unger og Hans Molvig Brigg Forliste ved Jylland Okt. 1884 221 Reg.t
Reform 1866   Bark Solgt til Fr.stad i 1885 , nedrigget til lekter i 95 411 Reg.t
Regine 1855 C.Dahl m.fl. Bark/skonnert Solgt til Fr.stad i 1891,forliste Nov.94 ved England 228 Reg.t.
Renen 1861 E.suhrke m.fl. Skonnert I Fr.hald fra 1871-1901 226 Reg.t.
Resolutionen 1855* K.F.Knudsen m.fl. Brigg Fører i 1855 var K.F.Knudsen 64 læster
Rogate 1864 A/S Adolf Syversen,  Bark Skipper i 1906 var C.W.Olsen, reg.nr var "HSFK 2840" 347 Reg.t.
Romulus 1855* N.Lorentzen m. fl. Bark Fører i 1855 var L.Lorentzen jun. 140 læster
Røskva 1854   Skonnert I Fr.hald fra 1894-1900 Tidliger navn var Santa Crus 134 Reg.t
Rudolph 1855* R. Torjusen m.fl. Galeas Fører i 1855 var A.Mathiesen 139 Reg.t.
Rufus 1871 A/S Føreren Brigg Fører og eier A.Johnsen, Hvaler. Reg nr. i 1906 "HSTP 1551" 208 Reg.t.
Sæhrimner 1876* J.Funnemark & Fritzner m.fl Bark   320 Reg.t.
San Luis 1858 A/S Carl Larsen Bark Skipper A.Kristoffersen , Gravningsund. Reg.nr. " HFSJ 2871" 278 Reg.t.
Sarepta 1885   Bark   756 Reg.t.
Selma 1871 A/S Edv. Syvertsen Skonnertskib Skipper J.Jacobsen , Gravningsund , reg.nr i 1906 "HBCN 1698" 185 Reg.t.
Skibladner 1875 Patr. Carl Dahl Skonnert Skipper Chr. Olsen , Reg.nr i 1906 "HBFG 2826" 180 Reg.t.
Solertia 1876* P.Anker m.fl. Bark   437 Reg.t.
Sommerset 1869 A/S Edv. Dahl Skonnert Skipper C.Dahl , Fredrikshald. Reg.nr i 1906 "HFPK 1565" 314 Reg.t.
Sophia 1787 Carsten Tank      84 læster
Sophia Maria 1786 M.Berg m.fl. Bark Fører i 1855 var N.Lorentzen. Eiere i 1855 var N.Lorentzen og Henr. Lorange. 338 Reg.t.
Spekulationen 1876* M.Andersen m.fl. Brigg   161 Reg.t.
St. Anna 1782 Jens Graving   Bygd i Fredrikshald. 48 læster 
St. Anna 1763 Amund Olsen      36 læster
St. Johannes 1729* Truls Johnsen & Halvor Jacobsen Kreyert 18 læster
St. Karen 1768 Nils Schoug   Bygd i Fredrikshald.  46 læster
St. Peder 1647 Peder Nordmand Defensionsskib Englandsfart, bestykket med 30 kanoner. 200 læster +
St. Peder 1729* Peder Colbjørnsen Skib 68 læster
St. Pedro 1752 Nils Tank      34 læster
St. Thomas 1676* Anders Thomesen & Jacob Pedersen ( Larvik ) Skipper var Jacob Pedersen 216 læster
Stærk 1855 Ths.Stang & co Skonnert Var i Fredrikshald til 1886 opphugget i 1908 152 Reg.t
Stærkotter 1855 Patr. O.Borgersen , Hvaler Skonnert Reg.nr. i 1906 "HBMV 2926" 71 Reg.t.
Stanley 1876* N.Omsted m.fl. Skonnert   40 Reg.t.
Staut 1876* Ths.Stang & co Bark   581 Reg.t.
Stræbsomheden 1779 Nils Anker & co      98 læster
Susanna Margaretha 1781 Truls Wiel      117 læster
Svea 1855* C.T.Pettersen Brigg Fører i 1855 var C.T.Pettersen 75 læster
Sverre 1876* Saugbrugs foreningen Fregatt   723 Reg.t.
Sverre 1869 Adolf Syversen Bark Reg.nr." KBSR2651 " i 1906 1299 Reg.t
Telegraph 1876* M.Jensen , Iver Lyche m.fl. Bark   349 Reg.t.
Themis 1850 W.lyche & H.Tambs Brigg Var i Fredrikshald fra 1862-1898 210 Reg.t.
Tistedalen 1846  T.Stang og T.M.Wiel Brigg\Bark ? Fører i 1855 var N.P.Berg 327 Reg.t
Tjalf 1875 A/S Carl Dahl Skonnert Skipper M.Johansen , Fredrikshald. Reg. nr. i 1906 "HQVF 2239" 218 Reg.t.
Trepont 1876* J.Bigum Brigg   297 Reg.t.
Triton 1876* P.Anker & N.Omsted m.fl Bark   381 Reg.t.
Triton 1876* C.Mamen , N & A.Fritzner m.fl Bark   259 Reg.t.
Tromsø 185?* Sukkerverket Skonnert Fører var bla. Martin Grenager
Union 1876* C & N.Berg m.fl. Bark   379 Reg.t.
Urd 1876* O.Christiansen m.fl. Skonnert   136 Reg.t.
Venern 1855* J.A.Andersen Brigg Fører i 1855 var A.M.Ellefsen 73 læster
Vestfold 1868 A/S A.G.Olsen Bark Skipper H.Halvorsen fra Fredrikshald. Reg.nr. " HKMD 855 " i 1906 519 Reg.t.
Vesta 1876* Josef, Johan & Aug. Lorange Bark   215 Reg.t.
Vigo 1877   Fullrigger   1401 Reg.t
Wilhelm 1875 O.L.Røed, Tjøme Bark. Bygd av Georg Lorange i Fredrikshald.
Wilhelm Ludvig 1823 Ths.Stang & co Bark I Fredrikshald fra 1863-87,solgt til Fr.stad for 10500,- 380 Reg.t.
Winslow 1876* J.Eriksen Bark   563 Reg.t.
Zephyr 1855* T.Stang, T.Wiel og L.Pettersen Bark Fører i 1855 var Hans Petter Pettersen 96 læster

 

Tilbake til  Dampskip register

Tilbake til meny siden.

 

e-mail fredrikshald@latestdot.nu

ALT PÅ DISSE SIDENE ER © Copyright 2008- Atle og Monica Staal